Duhovne podloge svetskog zbivanja

Putevi prema novoj svesti


  • Čovek u multidimenzionalnom svemiru
  • Filozofije i ideologije: kako razlikovati a ne osuđivati
  • Involucija: duhovno poreklo čovečanstva
  • Drevna proročanstva i trenutna svestka situacija
  • Nauka života iznad darvinizma i kreacionizma
  • Teizam: prevazilaženje ateizma i monoteizma

Misterij božanskog jedinstva
Svaka relativna situacija u materijalnom svijetu dobija božanski smisao ako se promatra u odnosu s Apsolutom. Taj odnos uvijek postoji, jer je relativno uvijek povezano s apsolutnim. Može se čak poći i dalje, i reći: tek u odnosu s apsolutnim relativno pronalazi svoj pravi smisao. više
Sudbina i slobodna volja
Koliko god ateizam i monoteizam bili različiti, oba – polazeći sa suprotstavljenih stanovišta – zastupaju svjetonazore koji u konačnici negiraju čovjekovu slobodnu volju.

U monoteizmu je čovjek od rođenja
pali grešnik kojem je namijenjen vječni Pakao ukoliko se do smrti ne obrati na vjeru u „jedinog Boga“. Predodžba o slobodnoj volji ovdje se svodi na pitanje hoće li čovjek pristupiti nekoj religiji ili ne. Oni koji neće pristupiti odlaze u Pakao, neovisno o tome jesu li u svom životu činili dobro ili zlo. Čak i ako dogma dopušta čistilište kao međuvarijantu, to znači tek odgodu odluke. Tko se unatoč upozorenju o čistilištu ipak ne odluči za određenu religiju, konačno i zauvijek završava u Paklu. više
Svetlost i senka današnjice
Proročanstva, teorije zavere, putevi za rad na sebi, nada u Boga i čak „razgovori sa Bogom“ se danas visoko rangiraju u modernoj ezoteriji. Propagiraju se najrazličitiji pogledi na svet: od strane različitih grupa, autora bestselera, učitelja tajnih znanja. I svi veruju da su u pravu i da su u svetlosti. Da li su neki u pravu više nego drugi? Da li čovek može i sme da napravi razliku? Ili je sve relativno? Da li smo izloženi jednoj filozofskoj odnosno ideološkoj samovolji, bez kriterijuma i merila za istinu? Da li uopšte postoji tako nešto kao što je Istina?

Danas, u vreme zbrke i dezorijentisanosti, je važnije nego ikad potražiti odgovor na ta pitanja, koja pokreću svet.
više
Negativni uticaji na Zemlji
Vidljiva materija je samo poslednji, površinski sloj jedne višeslojne realnosti. Zemaljski svet je smešten u jednu za čoveka nevidljivu hijerarhiju viših dimenzija, koje počinju od niţih astralnih svetova i proteţu se do najviših svetova svetlosti. Posle smrti tj. posle napuštanja smrtnog tela ljudi kao duše u skladu sa svojom svešću prolaze kroz različite regione tih svetova. Ali već i tokom zemaljskog ţivota postoje veze i uticaji.

Materija se manifestuje na različitim dimenzijama, koje se u principu mogu podeliti prema dva kriterijuma: fino-supstancijalne i grubo-supstancijalne. To se na razini pojedinaca ispoljava u vidu fino-supstancijalnog i grubo-supstancijalnog tela, a na univerzalnoj u vidu fino-supstancijalnih i grubo-supstancijalnih svetova (dimenzionalnih nivoa).
Opisi NLO-a u staro-indijskim spisima – Vedska slika sveta
Već decenijama ljudi govore o „neidentifikovanim letećim objektima“, takozvanim NLO-ima, ali taj fenomen do sada jedva da se ozbiljno razmatrao. Naprotiv, u medijima, nauci i na drugim zvaničnim mestima je uglavnom ismevan. Onaj ko veruje u NLO-e od sugrađana bi ubrzo bio proglašen čudakom.

Zar nije neobično da ti isti mediji, koji su do skoro ismevali temu NLO-a ili ćutali, odjednom promene mišljenje? „Može se samo ustanoviti: NLO-i zaista postoje.“ Tako je glasio zaključak u jednom zvaničnom „Izveštaju o NLO-ima“, koji je švajcarska televizija emitovala 19. aprila 1994. U periodu od 19. aprila do 07. juna je emitovano ukupno osam izveštaja o NLO-ima: utorkom uveče u 19:00 u magazinu „Schweiz aktuell“, što je garantovalo najveću moguću gledanost. Da li građani postepeno treba da bude pripremljeni na to da sledi promena pogleda na svet?
Stacks Image 215
Stacks Image 218
Stacks Image 221
Stacks Image 164
Stacks Image 167
Deutsch English
RSS